Trắc nghiệm Tứ giác nội tiếp có đáp án (Thông hiểu)

  • 690 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Cho tứ giác ABCD nội tiếp. Chọn câu sai:

Xem đáp án


Câu 4:

Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Kẻ HE vuông góc với AB tại E, kẻ HF vuông góc với AC tại F. Chọn câu đúng:

Xem đáp án


Câu 5:

Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có hai cạnh đối AB và CD cắt nhau tại M và BAD^=70o thì BCM^=?

Xem đáp án

*Chú ý: Các em có thể sử dụng tính chất: “Trong một tứ giác nội tiếp góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối với đỉnh đó”


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận