Trắc nghiệm Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn có đáp án (Nhận biết)

  • 914 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đường thẳng và đường tròn có nhiều nhất bao nhiêu điểm chung?

Xem đáp án

Đáp án B

Đường thẳng và đường tròn có nhiều nhất hai điểm chung


Câu 2:

Nếu đường thẳng và đường tròn có duy nhất một điểm chung thì?

Xem đáp án

Đáp án A

Đường thẳng và đường tròn chỉ có một điểm chung thì đường thẳng tiếp xúc với đường tròn


Câu 3:

Nếu đường thẳng và đường tròn có hai điểm chung thì?

Xem đáp án

Đáp án B

Đường thẳng và đường tròn có hai điểm chung thì đường thẳng cắt đường tròn


Câu 4:

Nếu đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A thì?

Xem đáp án

Đáp án C

Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm

Nên d  OA tại tiếp điểm A


Câu 5:

Cho đường tròn (O) và điểm A nằm trên đường tròn (O). Nếu đường thẳng d  OA tại A thì?

Xem đáp án

Đáp án A

Nếu một đường thẳng đi qua một điểm thuộc đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn

Hay d là tiếp tuyến của (O) tại A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận