100 câu trắc nghiệm Phương trình lượng giác nâng cao (P1)

  • 17944 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm tập xác định của hàm số sau: y = tan2xsinx +1cot(3x+π6)

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Tìm tập xác định của hàm số: y = tan5xsin4x -cos3x

Xem đáp án

Đáp án D

Điều  kiện:

 


Câu 3:

Tập xác định của hàm số: y = cotxcosx -1

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Hàm số y = 2 - sin2xm cosx +1 có tập xác định R khi

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm số có tập xác định R khi  m cosx + 1 > 0, ∀x (*) .

Khi m = 0 thì (*) luôn đúng nên nhận giá trị m = 0.

Khi m > 0 thì mcosx + 1 ∈ [-m + 1; m + 1] nên (*) đúng khi -m + 1 > 0 => 0 < m < 1.

Khi m < 0 thì mcosx + 1 ∈ [m + 1; -m + 1] nên (*) đúng khi m + 1 > 0 => -1 < m < 0

Vậy giá trị m thoả mãn là -1 < m < 1.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Dung

thầy dạy rất hay ạ

2 tuần trước

Thi Thuy Linh Tran

L

2 tuần trước

Linh Ngoc Dang

Bình luận


Bình luận

World of SINECOS
17:28 - 14/10/2020

ở câu 2, cả A,B,C đều sai mới phải

Hải Nguyễn Công
17:34 - 14/10/2020

Ở câu c, chỗ -pi/14 phải sửa lại thành pi/14 mới đúng.