Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

  • 2575 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần trắc nghiệm

Nội dung câu hỏi 1

Dựa vào hình 1, hãy chọn câu đúng nhất:
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Xem đáp án

Đáp án là B


Câu 3:

Dựa vào hình 1, hệ thức nào sau đây là đúng:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Xem đáp án

Đáp án là D


Câu 5:

Đẳng thức nào sau đây không đúng

Xem đáp án

Đáp án là C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận