Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 2 Đại Số cực hay, có đáp án (Đề 1)

  • 1924 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần trắc nghiệm

Nội dung câu hỏi 1

Chọn câu có khẳng định đúng:

Xem đáp án

Đáp án là B


Câu 2:

Hàm số y = (m – 3)x + 4 đồng biến khi:

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 3:

Cho hàm số y = ax – 3 biết rằng khi x = 5 thì y = 2. Hệ số a là:

Xem đáp án

Đáp án là A


Câu 4:

Hai đường thẳng y = (m + 2)x – 5 và y = - 3x + 1 song song với nhau khi:

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 5:

 Đường thẳng y = (k + 1)x + 3 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 là:

Xem đáp án

Đáp án là D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận