Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Hình học có đáp án (Đề 1)

  • 847 lượt thi

  • 1 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khi quay tam giác ABC vuông tại A một vòng quanh cạnh góc vuông AC, được một hình nón. Biết rằng ∠(ABC) = 600, BC = 8 cm.Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón đó.

Xem đáp án

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Xét tam giác ABC vuông tại A có: (ABC) = 600, BC = 8 cm

⇒ AB = BC.cos (ABC) = 8.cos 600 = 4 (cm)

AC = BC.sin (ABC) = 8.sin 600 = 43 (cm)

Diện tích xung quanh của hình nón là

Sxq = πrl = π.AB.BC = π.4.8 = 32 (cm2)

Thể tích hình nón là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận