Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp đa diện

  • 544 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện nếu nó:

Xem đáp án

Mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện nếu nó đi qua mọi đỉnh của đa diện.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trục đa giác đáy là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đáy tại:

Xem đáp án

Trục đa giác đáy: là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy và vuông góc với mặt phẳng chứa đa giác đáy.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng là:

Xem đáp án

Mọi điểm nằm trên mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng và ngược lại.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Hình nào sau đây không có mặt cầu ngoại tiếp?

Xem đáp án

- Hình hộp chữ nhật và hình lập phương đều có mặt cầu ngoại tiếp nên A và B đúng.

- Hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác nội tiếp được đường tròn thì có mặt cầu ngoại tiếp nên C đúng.

- Hình chóp có đáy là đa giác nội tiếp được đường tròn thì có mặt cầu ngoại tiếp nên D sai vì hình thoi không nội tiếp được đường tròn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Số mặt cầu ngoại tiếp tứ diện là:

Xem đáp án

Vì tứ diện là hình chóp tam giác nên nó luôn có mặt cầu ngoại tiếp, ngoài ra nó chỉ có duy nhất một mặt cầu ngoại tiếp.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận