Trắc nghiệm Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn có đáp án (Vận dụng)

  • 948 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Rút gọn biểu thức 5a4b25a3+5a16ab29a với a  0; b  0 ta được kết quả là:

Xem đáp án

5a4b25a3+5a16ab29a=5a425a3b2+516ab2.a29.a=5a425.a3b2+516.a3b23a=5a3a4.5a3b25.4a3b2=2a

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Sau khi rút gọn biểu thức 27+35+2735 là phân số tối giản ab, a, bZ. Khi đó a + b có giá trị là:

Xem đáp án

Ta có:

27+35+2735=27357+35735+27+357+35735

=146572352+14+6572352=1465+14+65499.5=284=71

Suy ra a = 7; b = 1 a + b = 7 + 1 = 8

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

7 tháng trước

Hoai vu Duong

Bình luận


Bình luận