Trắc nghiệm Công thức nghiệm thu gọn có đáp án (Thông hiểu)

  • 694 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tính ' và tìm số nghiệm của phương trình 7x2 − 12x + 4 = 0

Xem đáp án


Câu 2:

Tính ' và tìm số nghiệm của phương trình 16x2 − 24x + 9 = 0

Xem đáp án


Câu 3:

Tính Δ' và tìm nghiệm của phương trình 2 + 2x + 3 = 0

Xem đáp án


Câu 4:

Tính Δ' và tìm nghiệm của phương trình 3x2 − 2x = x2 + 3

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận