Trắc nghiệm Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung có đáp án (Thông hiểu)

  • 844 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tìm số đo góc xAB^ trong hình vẽ biết AOB^ = 100o và Ax là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A

Xem đáp án

Xét đường tròn (O) có AOB^ = 100o nên số đo cung AB nhỏ bằng 100o

Suy ra số đo cung AB lớn bằng 360o – 100o = 260o

Lại có xAB^ là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung chắn cung AB lớn nên

 xAB^ = 1/2 . 260o = 130o

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Từ điểm M nằm ngoài (O) kẻ các tiếp tuyến MD; MB và cát tuyến MAC với đường tròn (A nằm giữa M và C). Khi đó MA. MC bằng:

Xem đáp án

Xét (O) có MBA^ = BCA^ (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung AB bằng góc nội tiếp chắn cung AB)

Suy ra MBA đồng dạng với MCB (g – g)

=> MBMC=MAMB=BACB => MA. MC = MB2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Từ điểm M nằm ngoài (O) kẻ các tiếp tuyến MD; MB và cát tuyến MAC với đường tròn (A nằm giữa M và C). Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Xét (O) có MDA^=DCA^ (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung AB bằng góc nội tiếp chắn cung AD)

Suy ra MAD đồng dạng với MDC (g – g)  

=> MAMD=MDMC=DACD => MA. MC = MD2

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại P. Hai tam giác nào sau đây đồng dạng?

Xem đáp án

Xét (O) có ACB^=BAP^ (hệ quả) suy ra PAC đồng dạng với PBA (g – g)

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận