Trắc nghiệm Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có đáp án (Thông hiểu)

  • 706 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Tính chiều cao của hình trụ có diện tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh và bán kính đáy là 3cm.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C.

Từ giả thiết ta có 

Vậy chiều cao của hình trụ là 3cm.


Câu 3:

Tính chiều cao của hình trụ có diện tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh và bán kính đáy là 4cm.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A.

Từ giả thiết ta có:

Vậy chiều cao của hình trụ là 2cm.


Câu 4:

Cho hình trụ có bán kính đáy R = 4(cm) và chiều cao h = 5(cm). Diện tích xung quanh của hình trụ là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A.

Diện tích xung quanh của hình trụ là Sxq=2πRh=2π.4.5=40πcm2.

 


Câu 5:

Cho hình trụ có bán kính đáy R = 3(cm) và chiều cao h = 6(cm). Diện tích xung quanh của hình trụ là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Diện tích xung quanh của hình trụ là Sxq=2πRh=2π.3.6=36πcm2.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận