Trắc nghiệm Ôn tập chương IV có đáp án (Nhận biết)

  • 719 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Chọn phát biểu đúng: Phương trình ax2 + bx + c = 0 (a0) có a – b + c = 0. Khi đó:

Xem đáp án


Câu 5:

Cho hàm số y = ax2 với a0. Kết luận nào sau đây là đúng.

Xem đáp án

Đáp án C

Cho hàm số y = ax2 (a0)

a) Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0

b) Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận