Trắc nghiệm Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau có đáp án (Thông hiểu)

  • 895 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hai tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau tại A. Biết OB = 3cm; OA = 5cm

Xem đáp án

Đáp án D

Xét (O) có AB, AC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại A nên AB = AC; BAO^=CAO^;  BOA^=COA^

Xét ABO vuông tại B có OB = 3cm; OA = 5cm, theo định lý Pytago ta có

AB =OA2OB2=5232= 4cm

Nên AC = AB = 4cm hay đáp án A đúng.

Xét tam giác ABO vuông tại B có sinABO^=ABOA=45 nên C đúng. Mà BOA^=COA^ nên sinCOA^=45 do đó D sai


Câu 2:

Hai tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau tại A. Biết OB = 3cm; OA = 5cm. Vẽ đường kính CD của (O). Tính BD

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi H là giao của BC với AO

Xét (O) có hai tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại A nên AB = AC (tính chất)

Lại có OB = OC nên AO là đường trung trực của đoạn BC hay AO  BC tại H là trung điểm của BC

Xét tam giác BCD có H là trung điểm BC và O là trung điểm DC nên là đường trung bình của tam giác BCD

Suy ra BD = 2.OH

Xét tam giác ABO vuông tại B có BH là đường cao. Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: BO2 = OH. OAOH =OB2OA=95= 1,8cm

Từ đó BD = 2. OH = 2. 1,8 = 3,6cm


Câu 3:

Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn cùng phía đối với AB. Từ diểm M trên nửa đường tròn (M khác A, B) vẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt Ax, By lần lượt tại C và D

Xem đáp án

Đáp án B

Xét nửa (O) có MC và AC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại C nên OC là phân giác MOA^ do đó AOC^=COM^

Lại có MD và BD là hai tiếp tuyến cắt nhau tại D nên OD là phân giác MOB^ do đó DOB^=DOM^

Từ đó:

AOC^+BOD^=COM^+MOD^=AOC^+BOD^+COM^+MOD^2=180o2=90o

Nên COD^ = 90o hay COD vuông tại O có OM là đường cao nên MC. MD = OM2


Câu 4:

Cho đường tròn (O), bán kính OA. Dây CD là đường trung trực của OA. Tứ giác OCAD là hình gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi H là giao của OA và CD

Xét (O) có OA  CD tại H nên H là trung điểm của CD

Xét tam giác OCAD có hai đường chéo OA và CD vuông góc với nhau và giao nhau tại trung điểm H mỗi đường nên OCAD là hình thoi


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận