Trắc nghiệm Toán 9 Bài 4 (có đáp án): Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

  • 1887 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 10 phút

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

v

10 tháng trước

vu hung

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Vũ Thành Danh
14:47 - 11/08/2022

Câu 7 : đáp án là A