Trắc nghiệm Toán 9 Bài 5 (có đáp án): Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

  • 1117 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho đường thẳng d: y = ax + b (a  0) . Hệ số góc của đường thẳng d là:

Xem đáp án

Đáp án B

Đường thẳng d: y = ax + b (a0) có a là hệ số góc.


Câu 2:

Cho đường thẳng d: y = ax + b (a > 0) . Gọi α là góc tạo bởi tia Ox và d . Khẳng định nào dưới đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án C

Cho đường thẳng d có phương trình y = ax + b (a  0)

Gọi α là góc tạo bởi tia Ox và d . Ta có: a = tanα


Câu 3:

Cho đường thẳng d: y = 2x + 1. Hệ số góc của đường thẳng d là:

Xem đáp án

Đáp án D

Đường thẳng d: y = 2x + 1 có hệ số góc là a = 2


Câu 4:

Cho đường thẳng d: y = (m + 2)x - 5 đi qua điểm có A(-1; 2). Hệ số góc của đường thẳng d là:

Xem đáp án

Đáp án C

Thay tọa độ điểm A vào phương trình đường thẳng d ta được

(m + 2).(-1) - 5 = 2 ⇔ -m - 2 = 7 ⇔ m = -9

Suy ra d: y = -7x - 5

Hệ số góc của đường thẳng d là k = -7


Câu 5:

Tính hệ số góc của đường thẳng d: y = (2m - 4)x + 5 biết nó song song với đường thẳng d': 2x - y - 3 = 0.

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có hai đường thẳng d: y = (2m - 4)x + 5 và d': 2x - y - 3 = 0 hay d': y = 2x - 3

Mà d // d' ⇒ 2m - 4 = 2 (1)

Mặt khác, d có hệ số góc là 2m – 4 và d’ có hệ số góc là 2 (2)

Từ (1) và (2)  hệ số góc của d là 2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận