Trắc nghiệm Toán 9 Bài 6 (có đáp án): Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

  • 2240 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Kết quả của biểu thức rút gọn C = 125 - 345 + 220 ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Kết quả so sánh nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Bài tập: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 3:

Rút gọn biểu thức  A=2a-a4a+a29a3với a > 0 ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Câu 4:

Rút gọn biểu thức

 P=12-3-13-4+14-5-...+12n-2n+1

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Câu 5:

Cho biểu thức

A=1-a-3aa-9a-2a+3+a-32-a-9-aa+a-6

Tìm giá trị của a để A - 1/A = 0?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

G

4 tuần trước

Gia Huy Nguyễn Hoàng

Bình luận


Bình luận