Trắc nghiệm Toán 9 Bài 8 (có đáp án): Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

  • 989 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đường tròn ngoại tiếp đa giác là đường tròn

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của một đa giác được gọi là đường tròn ngoại tiếp của đa giác


Câu 2:

Số đường tròn nội tiếp của một đa giác đều là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Bất kì đa giác đều nào cũng có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp, có một và chỉ một đường tròn nội tiếp


Câu 5:

Cho tam giác ABC đều cạnh a nội tiếp đường tròn (O). Tính bán kính R của đường tròn

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Do O là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC nên O đồng thời là trọng tâm tam giác ABC.

Gọi M là trung điểm BC:

 

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận