trắc nghiệm toán 9 (có đáp án) Dạng 2: Hàm số bậc nhất

  • 1911 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất. Hàm số y = ax + b là hàm số bậc nhất khi:

Xem đáp án

Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng y = ax + b (a  0).

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất. Với  a  0 hàm số y = ax + b là hàm số:

Xem đáp án

Hàm số có dạng y = ax + b (a  0) là hàm số bậc nhất.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Chọn đáp án đúng nhất. Hàm số y = ax + b là hàm số đồng biến khi:

Xem đáp án

Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:

-         Đồng biến trên R  nếu a > 0

-         Nghịch biến trên R nếu a < 0

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Chọn đáp án đúng nhất. Hàm số y = ax + b là hàm số nghịch biến khi:

Xem đáp án

Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:

-         Đồng biến trên R nếu a > 0

-         Nghịch biến trên R nếu a < 0

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc nhất?

Xem đáp án

Theo định nghĩa thì hàm số y = 2x + 1 là hàm số bậc nhất.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Minh Thiện
22:08 - 05/01/2022

de con sai