Trắc nghiệm Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn có đáp án (Vận dụng)

  • 1176 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài 7,5m. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 42o. Tính chiều cao của cột đèn. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)

Xem đáp án

Ta có chiều cao cột đèn là AC; AB = 7,5m và ACB^ = 42o

Xét tam giác ACB vuông tại A có:

AC = AB. tan B = 7,5. tan 42o  6,753m

Vậy cột đèn cao 6,753m

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Một cầu trượt trong công việc có độ dốc là 28o và có độ cao là 2,1m. Tính độ dài của mặt cầu trượt. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Xem đáp án

Ta có chiều cao cột đèn là AC; AB = 6m và ACB^ = 38o

Xét tam giác ACB vuông tại A có:

AC = AB. tan B = 6. tan 38o  4,68m

Vậy cột đèn cao 4,69m

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Một cầu trượt trong công viên có độ dốc là 28o và có độ cao là 2,1m. Tính độ dài của mặt cầu trượt. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Xem đáp án

Ta có độ dài của mặt cầu trượt là AB, AC = 2,1m và  ABC^= 28o

Xét tam giác ACB vuông tại A có:

BC = AB : sin B = 2,1 : sin 28o  4,47m

Vậy độ dài của mặt cầu trượt là 4,47m

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Một cầu trượt trong công viên có độ dốc là 25o và có độ cao là 2,4m. Tính độ dài của mặt cầu trượt. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Xem đáp án

Ta có độ dài của mặt cầu trượt là AB, AC = 2,4m và ABC^ = 25o

Xét tam giác ACB vuông tại A có:

BC = AB : sin B = 2,4 : sin 25o  5,68m

Vậy độ dài của mặt cầu trượt là 5,68m

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hung Hoang
18:20 - 28/11/2021

đề sai