Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 18)

  • 574 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 150 phút

Câu 1:

Biểu đồ dưới đây mô tả sự đóng góp vào GDP của các loại hình doanh nghiệp nước ta trong các năm 2016 – 2018 (tỉ đồng

Biểu đồ dưới đây mô tả sự đóng góp vào GDP của các loại hình doanh nghiệp nước ta trong các năm 2016 – 2018 (tỉ đồng (ảnh 1)

Hỏi trong năm 2018, khối kinh tế tư nhân đóng góp bao nhiêu phần trăm trong tổng GDP các loại hình doanh nghiệp nước ta?

Xem đáp án

Năm 2018, khối kinh tế tư nhân đóng góp 42,0827,67+42,08+20,28100=46,74% trong tổng GDP các loại hình doanh nghiệp nước ta.

Chọn D


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây sai ?

Xem đáp án

(31)2017>(31)2016  sai vì 0<(31)<1 nên (31)2017<(31)2016

Chọn B


Câu 3:

Cho y = f(x) xác định trên  khi đó bất phương trình \log3f(x)<2 tương đương với

Xem đáp án

Với f (x) xác định trên  thì bất phương trình log3f(x)<20<f(x)<32=9.

Chọn D


Câu 4:

Tọa độ hình chiếu của điểm M ( 0;2;-1) lên mặt phẳng (Oxz) là

Xem đáp án

Khi chiếu điểm M ( 0;2;-1) lên mặt phẳng (Oxz) thì tung độ luôn bằng 0 , hoành độ và cao độ không đối Vậy chọn đáp án (0;0;-1).

Chọn B


Câu 5:

Cho hệ phương trình x3+y3+x+y=4x212239 có nghiệm duy nhất xo;y0. Tính xo5+yo5.

Xem đáp án
Cho hệ phương trình x^3 + y^3 + x+ y= 4 và x212239 có nghiệm duy nhất (x0; y0) . Tính 5x0+ 5y0. (ảnh 1)

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Việt Nguyễn
12:59 - 08/05/2024

câu 125 đáp án là B