Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Toán mới nhất cực hay có lời giải (Đề số 6)

  • 2865 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm tập xác định Dcủa hàm số y=tan2x

Xem đáp án

Đáp án A

Hàm số xác định và chỉ khi 

cos2x02xπ2+kπxπ4+kπ2k

Suy ra D=\π4+kπ2k


Câu 2:

Tìm tập xác định D của hàm số y=log20179x2+2x32018

Xem đáp án

Đáp án D

Tập xác định 9x2>02x303<x<3x32


Câu 3:

Cho tứ diện ABCD cóAB=AC=2,   DB=DC=3. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi I là trung điểm của BC. Dễ thấy các tam giác ABCBCD là các tam giác cân tại AD nên AIBCDIBC

Suy ra BCAIDBCDA


Câu 4:

Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án

Đáp án C

Các hàm số  y=sinx,y=cosx,y=tanx đều là các hàm số lẻ


Câu 5:

Tập giá trị của hàm số y=sin2x+3cos2x+1 là đoạn a;b. Tính tổng T=a+b?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có y=sin2x+3cos2x+1=2sin2x+π3+1

1sin2x+π3112sin2x+π3+13a=1b=3T=a+b=2.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận