Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Toán mới nhất cực hay có lời giải (Đề số 8)

  • 2866 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm tập xác định của hàm số sau y=cotx2sinx1.

Xem đáp án

Đáp án C

Hàm số đã cho xác định

 

sinx0sinx12=sinπ6xkπxπ6+k2πx5π6+k2π


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Đáp án C

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song hoặc chéo nhau


Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? Số các đỉnh hoặc các mặt của bất kì hình đa diện nào cũng

Xem đáp án

Đáp án A

Số các đỉnh hoặc các mặt của bất kì hình đa diện nào cũng lớn hơn hoặc bằng 4 ( tứ diện có 4 đỉnh và 4 mặt )


Câu 5:

Cho tập hợpA=1;2;...;20. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 5 số từ tập A sao cho không có hai số nào là hai số tự nhiên liên tiếp

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi bộ 5 số cần chọn là 1a1<a2<a3<a4<a520. 

Để không có hai số nào liên tiếp thì

1a1<a21<a32<a43<a5416. 

Đặt b1=a1;b2=a21;b3=a32;b4=a43;b5=a54. 

Với b1<b2<b3<b4<b5 suy ra không có bộ 5 số nào chứa hai số tự nhiên liên tiếp.

Khi đó 1b1<b2<b3<b4<b516.

Chọn bộ 5 số b1;b2;b3;b4;b5 từ 16 số là tổ hợp chập 5 của 16.

Vậy có tất cả C165 bộ thỏa mãn yêu cầu bài toán


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận