Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Toán mới nhất cực hay có lời giải (Đề số 10)

  • 2860 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phương trình mặt phẳng đi qua A1;2;3 và nhận n=2;3;4 làm vectơ pháp tuyến là:

Xem đáp án

Đáp án A.

2x1+3y2+4z3=02x+3y+4z20.


Câu 2:

Tìm hệ số chứa x9 trong khai triển của Px=1+x9+1+x10.

Xem đáp án

Đáp án C.

Tổng hệ số của các hạng tử chứa x9 là C99+C109=11.


Câu 4:

Cho hàm số fx=x33x2+5. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm 1;1 thuộc đồ thị hàm số có phương trình là :

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có y'=3x36x.

Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm (-1;1) là k=y'1=9

Do đó phương trình tiếp tuyến là y=9x+10.


Câu 5:

Cho đa giác đều 16 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác vuông có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đều đó?

Xem đáp án

Đáp án B.

Để tam giác đó là tam giác vuông thì tam giác phải có 1 cạnh là đường kính của đa giác đều. Khi ta chọn 1 đường kính sẽ còn lại 14 điểm để tọa với đường kính đó thành tam giác vuông. Mà đa giác đều 16 đỉnh có 8 đường kính nên số tam giác vuông 8.12=112.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận