Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Toán mới nhất cực hay có lời giải (Đề số 9)

  • 2852 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số y=xx2+1.

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: y'=1x2x2+1 để hàm số đồng biến thì y'>01<x<1.


Câu 2:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:x12=y+21=z23 và mặt phẳng P:3x+y2z+5=0. Tìm tọa độ giao điểm M của d và (P)

Xem đáp án

Đáp án C

Do MdM1+2t;2+t;2+3t mà MP31+2t+2+t22+3t+5=0t=2

Do đó M3;4;4.


Câu 3:

Tìm tiệm cận ngang của đồ thị y=1+2x+2x1.

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có y=3x+1x1 nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 3


Câu 4:

Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Tính diện tích xung quanh Sxq của hính nón đó.

Xem đáp án

Đáp án C

Hình nón có bán kính đáy r=a2, đường sinh l=aSxq=πrl=12πa2


Câu 5:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I 1;2;1 và mặt phẳng P :2xy2z7=0. Viết phương trình mặt cầu S có tâm I và tiếp xúc với (P)

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có R=dI,P=3S:x+12+y22+z12=9.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận