Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Toán mới nhất cực hay có lời giải (Đề số 11)

  • 2864 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y=x4+m2x2+4 có ba điểm cực trị.

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có

y'=4x3+2m2x;y'=0x=0x2=m22

Để hàm số có ba điểm cực trị thì phương trình y' = 0 có 3 nghiệm phân biệt m22>0m>2


Câu 2:

Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số y=x+1x2 với trục hoành. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số trên tại điểm M là

Xem đáp án

Đáp án A

Điều kiện: x2. Do M là giao điểm của đồ thị hàm số y=x+1x2 với trục hoành nên M1;0

Ta có y'=3x22 nên hệ số góc của tiếp tuyến tại M là k=y'1=13 

Do đó suy ra phương trình tiếp tuyến là y=13x13x+3y+1


Câu 3:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như hình dưới đây

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận do limx+fx=+,limxfx= nên A đúng.


Câu 4:

Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?

Xem đáp án

Đáp án D

Hình đa diện ở bên có 11 mặt.


Câu 5:

Phương trình các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=2x11x lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án C

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 1 tiệm cận ngang là y = 2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận