Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Toán mới nhất cực hay có lời giải (Đề số 1)

  • 2793 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng P:x+y+3z+1=0. Mặt phẳng song song với mặt phẳng (P) có phương trình nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình mặt phẳng cần tìm là 2x2y6z+7=0


Câu 2:

Trong mặt phẳng phức cho các điểm A4;1,B1;3,C6;0 lần lượt là điểm biểu diễn các số phức z1,z2,z3. Trọng tâm G của tam giác ABC là điểm biểu diễn số phức nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là G4+163;1+3+03=G3;43 

Suy ra điểm G là điểm biểu diễn số phức z=3+43i


Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình x+12+y+32+z2=5.  Tọa độ tâm I và bán kính mặt cầu là

Xem đáp án

Đáp án A

Xét mặt cầu S:x12+y+32+z2=5 có tâm I1;3;0 và bán kính R=5


Câu 4:

Tính đạo hàm của hàm số y=x22x+2ex

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: y'=2x2ex+x22x+2ex=x2ex


Câu 5:

Cho đa giác lồi có 12 đỉnh. Số tam giác có các đỉnh là đỉnh của đa giác là

Xem đáp án

Đáp án C

Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong 12 đỉnh của đa giác có C123=220 

Suy ra số tam giác cần tìm là 22


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận