Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Toán mới nhất cực hay có lời giải (Đề số 16)

  • 2862 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y=log3x2+2x là:

Xem đáp án

Đáp án B.

Hàm số đã cho xác định khi:

x2+2x>0x>0x<2D=;20;+.


Câu 2:

Cho cấp số cộng un với số hạng đầu là u1=2017 và công sai d = 3. Bắt đầu từ số hạng nào trở đi mà các số hạng của cấp số cộng đều nhận giá trị dương?

Xem đáp án

Đáp án A.

Ta có:un=u1+n1d=2017+n1.3

Số hạng nhận giá trị dương khi:

2017+n1.3>0n1>20173n>673n=674.


Câu 3:

Hàm số nào sau đây không có giá trị lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án D.

Do y=x21x2=11x2<1  x0 do đó hàm số y=x21x2 không có giá trị lớn nhất.


Câu 4:

Viết phương trình đường thẳng d đi qua tâm mặt cầu S:x2+y2+z24x6y+6z+17=0

Và vuông góc với mặt phẳng P:x2y+2z+1=0.

Xem đáp án

Đáp án C.

Mặt cầu (S) có tâm I2;3;3, bán kính R=5 

Phương trình đường thẳng d là d:x=2+ty=32tz=3+2t.


Câu 5:

Trong các hàm số f1x=sinx,  f2x=x+1,   f3x=x33x và f4x=x+x1    khix12x               khix<1 có tất cả bao nhiêu hàm số là hàm liên tục trên ?

Xem đáp án

Đáp án D.

Hàm số f1x=sinx;f3x=x33x liên tục trên 

Xét hàm số f4x=x+x1  khix>12x             khix<1.

Ta có: f41=1=limx1+f4x=limx12x=1 nên hàm số liên tục trên 

Vậy có 3 hàm số liên tục trên 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận