Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Toán mới nhất cực hay có lời giải (Đề số 5)

  • 2853 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=x33x2x2+3x+2 là

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có y=x33x2x2+3x+2=x+12x2x+1x+2=x+1x2x+2=x2x2x+2

Suy ra limx2y=limx2x2x2x+2=x=2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số


Câu 3:

Biết n là số nguyên dương thỏa mãn An3+2An2=100. Hệ số của x5 trong khai triển 13x2n bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

ĐK: n3,n

Khi đó

An3+2An2=100n!n3!+2.n!n2!=100nn1n2+2nn1=100

n33n2+2n+2n22n=100n3n2=100n=5 

Hệ số của x5 trong khai triển 13x10 bằng:35C105


Câu 4:

Hàm số y=log24x2x+m có tập xác định là  thì

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm số có tập xác định là 4x2x+m>0,xm>2x4xx

Đặt t=2x>0m>tt2t>0m>maxt>0ftm>14


Câu 5:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình bình hành ABCD. Biết A2;1;3,B0;2;5 và C(1;1;3). Diện tích hình bình hành ABCD là

Xem đáp án

Đáp án A

Giả sử Da;b;c.

Vì ABCD là hình bình hành nên CD=BA=2;3;8a1=2b1=3c3=8a=3b=4c=5

D3;4;5

Ta có AB=2;3;8,AD=1;3;2

Diện tích hình bình hành ABCD là: S=AB,AD=349


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận