Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Toán mới nhất cực hay có lời giải (Đề số 15)

  • 2856 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A1;2;3B3;4;4. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng 2x+y+mz1=0 bằng độ dài đoạn thẳng AB.

Xem đáp án

Đáp án A

AB=2;2;1AB=3

Khoảng cách từ A đến mặt phẳng α:2x+y+mz1=0 bằng AB nên

dA;α=2xA+yA+mzA122+12+m2=AB=33m+3m2+5=33m+1=3m2+5m+12=m2+5m=2


Câu 2:

Hàm số y=x44x2+4 đạt cực tiểu tại những điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án C

y'=4x38xy''=12x28y'=04x38x=0x=0x=±2

Vẽ bảng biến thiên dễ dàng suy ra hàm số đạt cực tiểu tại x=±2


Câu 4:

Cho cấp số cộng (un) có công sai d,u6=6 và u12=18 thì

Xem đáp án

Đáp án C

u12=18=u1+11du6=6=u1+5du1=4d=2


Câu 5:

Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, SBABC, AB=a, ACB^=30°, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC)60°.  Tính thể tích V của khối chóp theo a.

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có AC=ABtanACB^=a3;BC=2a

SABC=12AB.AC=32a2

Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABC là 60°

SCB^=60°;SB=SC.tanSCB^=2a3VS.ABC=13SB.SABC=122a332a2=a3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận