Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Toán mới nhất cực hay có lời giải (Đề số 17)

  • 2863 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm tất cả các nguyên hàm của hàm số fx=cos2x là:

Xem đáp án

Đáp án B.

Ta có:

fxdx=cos2xdx=12sin2x+C.


Câu 2:

Trong không gian Oxyz, một vecto chỉ phương của đường thẳng Δ:x=2ty=1+tz=1 là:

Xem đáp án

Đáp án D.

Vecto chỉ phương trình đường thẳng là m=2;1;0.


Câu 3:

Cho hình nón đỉnh S có bán kính đáy R=a2, góc ở đình bằng 600. Diện tích xung quanh của hình nón bằng

Xem đáp án

Đáp án B.

Đường kính đáy d=2R=2a2.

Do góc ở đỉnh bằng 600 nên thiết diện qua trục là tam giác đều.

Độ dài đường sinh là: l=d=2a2

Diện tích xung quanh hình nón là:

Sxq=πRl=π.a2.2a2=4πa2.


Câu 5:

Giả sử a, b là các số thực dương bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Đáp án C.

Ta có:

log10ab2=2log10ab=21+loga+logb=2+2logab


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận