Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Toán mới nhất cực hay có lời giải (Đề số 7)

  • 2858 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho a, x, y là các số thực dương, a1. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D.

Ta có logaxy=logax+logay nên đáp án D sai.


Câu 3:

Hàm số y=x14 có tập xác định là

Xem đáp án

Đáp án A.

Điều kiện: x10x1D=\1.


Câu 4:

Hàm số y=x33x có giá trị cực tiểu bằng

Xem đáp án

Đáp án D.

Ta có y'=3x23;y'=0x=1y=2x=1y=2. Do a=1>0 nên giá trị cực tiểu là -2, giá trị cực đại.


Câu 5:

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=3x+1x2 là

Xem đáp án

Đáp án C.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 2 tiệm cận ngang là y = 3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận