Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Toán mới nhất cực hay có lời giải ( Đề số 13)

  • 2855 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số fx=x32x2+3x+1 tại điểm có hoành độ x0=2

Xem đáp án

Đáp án C

Có f'x=3x24x+3k=f'2=7

phương trình tiếp tuyến cần tìm là

y=7x2+f2=7x7


Câu 2:

Tính giới hạn limx01+x1x ?

Xem đáp án

Đáp án D

limx01+x1x=limx0x1+x+1x=limx011+x+1=12


Câu 3:

Cho dãy số (un) với un=1nsinπn, chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có un=1nsinπn=sinπn1 

Dãy số (un) bị chặn


Câu 4:

Cho hàm số fx=x42x2+1. Tìm x để f'x>0

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có f'x=4x34x. 

Khi đó

f'x>04x34x>04xx21>0

x1;01;+


Câu 5:

Tính đạo hàm của hàm số y=2sin3x+cos2x

Xem đáp án

Đáp án C

y'=2sin3x+cos2x'=2.3cos3x2sin2x=6cos3x2sin2x


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận