Trắc nghiệm Chương 3: Ôn tập chương III có đáp án (Vận dụng)

  • 889 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Nghiệm (x; y) của hệ phương trình 2x+2y+12x+y=34x+2y+32x+y=1 là:

Xem đáp án

Đáp án C

ĐK: x+2y0y+2x0x2yy2x

Đặt 1x+2y=u ; 12x+y=v (u, v  0)

Khi đó, ta có hệ phương trình:

2u+v=34u+3v=1v=32u4u+332u=1v=32uu=4  tmu=4v=5    tm1x+2y=412x+y=54x+8y=110x5y=1x=1360  tmy=730   tm


Câu 2:

Số nghiệm của hệ phương trình sau |x|+4|y|=183|x|+|y|=10 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt |x| = a  0; |y| = b  0

Khi đó, ta có hệ phương trình:

a+4b=183a+b=10a=184b3184b+b=10a=184bb=4a=2b=4|x|=2|y|=4x=±2y=±4x=2y=4x=2y=4x=2y=4x=2y=4


Câu 3:

Tìm m  2 để hệ phương trình m2x+4my=1x2y=12m có vô số nghiệm

Xem đáp án

Đáp án B

Hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm

m21=4m2=112mm2=2m=2m

Với m  2 m2=2m2m=2mm=0m=2m=2m=2


Câu 4:

Với giá trị nào của m thì hệ phương trình mx+y=2mx+my=m+1 có vô số nghiệm

Xem đáp án

Đáp án A

mx+y=2mx+my=m+1y=2mmxx+m2mmx=m+1y=2mmxx+2m2m2x=m+1y=2mmxxm21=2m2m1

Xét m2=1m=±1

Nếu m = 1 ta được 0x = 0 (đúng với x)  Hệ phương trình có vô số nghiệm

Nếu m = −1 ta được 0x = 2 (vô lý)  hệ phương trình vô nghiệm


Câu 5:

Cho hệ phương trình x+my=1mxy=m . Hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án D

x+my=1mxy=mx=1mym1myy=mx=1mymm2yy=mx=1myym2+1=2m

Do 

m2+11y=2mm2+1x=1my=12m2m2+1=1m2m2+1

Xét 

x2+y2=4m21+m22+1m221+m22=4m2+12m2+m41+m22=m4+2m2+11+m22=1+m221+m22=1

Vậy x2+y2=1 không phụ thuộc vào giá trị của m


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận