Trắc nghiệm Cung chứa góc có đáp án (Vận dụng)

  • 588 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho tam giác đều ABC. Tìm quỹ tích các điểm M nằm trong tam giác đó sao cho MA2=MB2+MC2

Xem đáp án


Câu 2:

Cho tam giác đều ABC. Tìm quỹ tích các điểm M nằm trong tam giác đó sao cho MB2=MA2+MC2

Xem đáp án


Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Tìm quỹ tích các điểm M nằm trong tam giác đó sao cho 2MA2=MB2MC2

Xem đáp án


Câu 4:

Cho tam giác ABC vuông cân tại B. Tìm quỹ tích các điểm M nằm trong tam giác đó sao cho 2MB2=MA2MC2

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận