Trắc nghiệm Ôn tập chương IV có đáp án (Vận dụng)

  • 828 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho phương trình x2 + 2(m – 3)x + m2 + m + 1 = 0 (1). Khẳng định nào trong các khẳng định sau đúng:

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình (1) là phương trình bậc hai với ẩn x và tham số m


Câu 2:

Cho phương trình x4 + mx2 + 2m + 3 = 0 (1). Với giá trị nào dưới đây của m thì phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt?

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt x2 = t (t00) ta được: t2 + mt + 2m + 3 = 0 (2)

Để phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt thì phương trình (2) có 2 nghiệm dương phân biệt

Phương trình (2) có hai nghiệm dương phân biệt


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận