Trắc nghiệm: Phương trình đường thẳng có đáp án

  • 1965 lượt thi

  • 57 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho đường thẳng ∆ có một vectơ chỉ phương là u-3;5. Vectơ nào dưới đây không phải là VTCP của ∆?

Xem đáp án

Các vectơ khác vectơ – không, cùng phương (tọa độ tỉ lệ) với u thì đều là VTCP của đường thẳng ∆.

Ta có: 33=55;    36=  510;   31=  553;   35  53

Do đó vectơ ở phương án D không phải là VTCP của .


Câu 2:

Phương trình tham số của đường thẳng ∆ đi qua điểm M(2; 3) và có hệ số góc k = 4 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn:

Đường thẳng ∆ có hệ số góc k  = 4 nên có vectơ chỉ phương u=1;4. Do đó C là phương án đúng.

Chú ý. Học sinh có thể nhầm sang các loại phương trình khác của đường thẳng như các phương án ở A và B. Đây đều là phương trình của đường thẳng nhưng không là phương trình tham số.


Câu 3:

Cho hai đường thẳng d1: 3x – 4y +2 = 0 và d2: mx +2y – 3 = 0. Hai đường thẳng song song với nhau khi:

Xem đáp án

Hai đường thẳng song song khi m3=2432 nên m= 32

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Cho hai đường thẳng d1: y = 3x – 1 và d2:x=2ty=5+2t Góc giữa hai đường thẳng là:

Xem đáp án

Hai đường thẳng lần lượt có các vectơ chỉ phương là u1=1;3 và u2=1;2 nên ta có cosd1 , d2= cosu1,u2=1.1+3.212+32.12+22=12.

Do đó góc giữa hai đường thẳng là α=45°. Đáp án là phương án B.


Câu 5:

Cho điểm A(-2; 1) và hai đường thẳng d1: 3x – 4y + 2 = 0 và d2: mx + 3y – 3 = 0. Giá trị của m để khoảng cách từ A đến hai đường thẳng bằng nhau là:

Xem đáp án

Sử dụng công thức khoảng cách ta có

3.24.1+232+42=m2+3.13m2+32

85=  2mm2+98m2+9=10m64(m2+9)=100m2   64m2+​​​  576   =100m236m2=  576m2=16m=±4

Đáp án là phương án C.

Chú ý. Học sinh có thể thử lại các phương án được đưa ra để chọn đáp án đúng, tuy nhiên sẽ tốn nhiều thời gian hơn là làm bài toán trực tiếp.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

Khoa Huynh Viet

M

4 tháng trước

M. Đại

Đề chi tiết, bám sát bài học. Phần giải thích cụ thể, rất dễ hiểu. Cảm ơn Vietjack nhìu <33
c

3 tháng trước

chi

Bình luận


Bình luận