Trắc nghiệm Tỉ số lượng giác của góc nhọn có đáp án (Vận dụng)

  • 1023 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 3:

Cho α là góc nhọn bất kỳ. Biểu thức Q=1+sin2α1-sin2α bằng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B.


Câu 4:

Cho tam giác nhọn ABC hai đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Biết HD : HA = 1 : 2. Khi đó tan ABC^ .tan ACB^ bằng?

Xem đáp án

Xét tam giác vuông ABD và ADC, ta có

tan B = ADBD ; tan C = ADCD

Suy ra tan B. tan C = AD2BD,CD (1)

Lại có HBD^=CAD^ (cùng phụ với ACB^) và HDB^=ADC^ = 90o

Do đó BDH đng dng ADC (g.g), suy ra DHDC=BDAD, do đó BD.DC = DH.AD (2)

Từ (1) và (2) suy ra tan B. tan C = AD2DH.AD=ADDH (3)

Theo giả thiết HDAH=12 suy ra HDAH+HD=12+1 hay HDAD=13, suy ra AD = 3HD

Thay vào (3) ta được: tan B. tan C = 3HDDH=3

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Thanh huyền

Bình luận


Bình luận