Trắc nghiệm Toán 9 Bài 4 (có đáp án): Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (phần 2)

  • 1235 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 27 phút

Câu 1:

Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có sin P = MNMP => MN = MP. sin P              

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có cot P = NPMN => NP = MN. cot P

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, AB = c. Chọn khẳng định sai?

Xem đáp án

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, AB = c. Ta có:

+) Theo định lý Py-ta-go ta có a2=b2+c2 nên C đúng.

+) Theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:

b = a.sin B = a.cos C; c = a.sin C = a.cos B; b = c.tan B = c.cot C;

C = b.tan C = b.cot B

Nên A, D đúng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, ABC^=500. Chọn khẳng định đúng.

Xem đáp án

Cho tam giác ABC vuông tại A BC = a, AC = b, AB = c.

+) Theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:

b = a.sin B = a.sin 500;

c = a.cos B = a.cos 500;

b = c.tan 500;

c = b.cot 500.

Nên D đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 10cm, C^=300. Tính AB, BC

Xem đáp án

Xét tam giác ABC vuông tại A có:

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận