Trắc nghiệm Toán 9 Bài 4 (có đáp án): Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

  • 1421 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

 Đường thẳng và đường tròn có nhiều nhất bao nhiêu điểm chung

Xem đáp án

Đáp án B

Đường thẳng và đường tròn có nhiều nhất hai điểm chung


Câu 2:

Nếu đường thẳng và đường tròn có duy nhất một điểm chung thì

Xem đáp án

Đáp án A

Đường thẳng và đường tròn chỉ có một điểm chung thì đường thẳng tiếp xúc với đường tròn


Câu 3:

Nếu đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A thì

Xem đáp án

Đáp án C

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm

Nên d ⊥ OA tại tiếp điểm A


Câu 4:

Cho đường tròn (O) và đường thẳng a. Kẻ OH ⊥ a tại H, biết OH > R khi đó đường thẳng a và đường tròn (O)

Xem đáp án

Đáp án B

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Vì OH > R nên α không cắt (O)


Câu 5:

Điền vào các vị trí (1); (2) trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng):

Xem đáp án

Đáp án A

+ Vì d < R (4cm < 5cm) nên đường thẳng cắt đường tròn

+ Vì đường thẳng tiếp xúc với đường tròn nên d = R = 8cm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận