Trắc nghiệm Toán 9 Bài 6 (có đáp án): Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

  • 1483 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng. Phương trình ax2 + bx + c (a0) có hai nghiệm x1; x2. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án A

Cho phương trình bậc hai ax2  + bx + c (a  0).

Nếu x1; x2 là hai nghiệm của phương trình thì:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng: Phương trình ax2 + bx + c (a khác 0) có a - b + c = 0 . Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Cho hai số có tổng là S và tích là P với S2 4P. Khi đó hai số đó là hai nghiệm của phương trình nào dưới đây:

Xem đáp án

Đáp án B

Nếu hai số có tổng là S và tích là P thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình X2 - SX + P = 0 (ĐK: S2 4P)


Câu 4:

Không giải phương trình, tính tổng hai nghiệm (nếu có) của phương trình x2 - 6x + 7 = 0

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình x2  - 6x + 7 = 0 có  = -62 - 4.1.7 = 8 > 0 nên phương trình có hai nghiệm x1; x2

Theo hệ thức Vi-ét ta có: x1x2 = Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án = 6  x1 + x2  = 6


Câu 5:

Gọi x1; x2 là nghiệm của phương trình x2 - 5x + 2 = 0. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức A = x12 + x22

Xem đáp án

Đáp án B

Vì =-52-4.1.2=17> 0

Nên phương trình x2-5x+2=0 có hai nghiệm x1; x2

Theo hệ thức Vi-ét ta có:


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

nguyễn dũng
19:49 - 04/03/2022

có cái nịt