Trắc nghiệm Toán 9 Bài 2 (có đáp án): Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

  • 1025 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 3:

Hệ hai phương trình 2x+3y=3-4x-5y=9 nhận cặp số nào sau đây là nghiệm

Xem đáp án

Đáp án A

Thay lần lượt các cặp số (21; -15); (1; 1); (1; -1); (-21; 15) vào hệ phương trình ta được

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Câu 4:

Cặp số (-2; -3) là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Không giải hệ phương trình, dự đoán số nghiệm của hệ -2x+y=-33x-2y=7

Xem đáp án

Đáp án C

Tập nghiệm phương trình -2x + y = -3 được biểu diễn bởi đường thẳng -2x + y = -3

Tập nghiệm phương trình 3x – 2y = 7 được biểu diễn bởi đường thẳng 3x – 2y = 7

Ta có Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án ⇒ phương trình có một nghiệm duy nhất


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Đan

Bình luận


Bình luận