Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải (P6)

  • 16031 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tìm số đo ba góc của một tam giác cân biết rằng số đo của một góc là nghiệm của phương trình cos 2x=-12

Xem đáp án

Đáp án D

Giải phương trình cos 2x=-12, tính được 1 góc và suy ra các góc còn lại của tam giác cân.

Vì x là số đo của 1 góc của tam giác cân nên

Với x=π3tam giác cân trở thành tam giác đều => 3 góc của tam giác là π3;π3;π3

Với x=2π32 góc còn lại của tam giác cân đều bằng π63 góc của tam giác là 2π3;π6;π6


Câu 2:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sin 2x+cos 2x+|sin x+cos x|-cos2x+m-m=0 có nghiệm thực?

Xem đáp án

Đáp án C

Sử dụng tính đơn điệu của hàm số, đánh giá số nghiệm của phương trình.

Vậy, có 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu đề bài.


Câu 4:

Phương trình 2 log3cot x=log2(cos x) có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 0;2018π ?

Xem đáp án

Đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

4

Đánh giá trung bình

67%

0%

33%

0%

0%

Nhận xét

h

1 năm trước

hương giang khúc

U

1 năm trước

Uyên Đỗ

5 tháng trước

Đinh Thị Lợi

Bình luận


Bình luận