Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 1)

  • 1002 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần trắc nghiệm

Nội dung câu hỏi 1

Trong một đường tròn:

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 2:

Biết diện tích hình tròn là 64π (cm2) . Chu vi hình tròn này bằng:

Xem đáp án

Đáp án là B

S = πR2 = 64π ⇒ R = 8

Chu vi hình tròn là: C = 2πR = 2π.8 = 16π cm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận