Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số có đáp án (Đề 1)

  • 2321 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Giải các phương trình sau:

a) 4x2-20=0

Xem đáp án

a)4x2-20=0

a = 4; b = 0; c = -20

Δ = b2 - 4ac = 0 - 4.4(-20) = 320 > 0 ⇒ =85

Phương trình có hai nghiệm phân biệt:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {5; -5}


Câu 2:

Giải các phương trình sau:

b) x2-5+2x+10=0

Xem đáp án

b)x2 - (5 + 2)x + 10 = 0

a = 1; b = 5 +2 ; c =10

Δ = b2 - 4ac = (5 + 2)2 - 4.1.10 = 5 + 210 + 2 - 410

= 5 - 210 + 2 = (5 - 2)2 > 0

= 5 - 2

Phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {5; -2}


Câu 3:

Cho phương trình x2 - 3x + m - 5 = 0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1;x2 thỏa mãn điều kiện x1;x2=4

Xem đáp án

x2 - 3x + m - 5 = 0

a = 1; b = -3; c = m – 5

Δ = b2- 4ac = -32- 4(m - 5) = 29 - 4m

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1;x2 khi và chỉ khi

Δ > 0 ⇔ 29 - 4m > 0 ⇔ m < 29/4

Theo định lí Vi-et ta có:

x1;x2 = c/a = m - 5

Theo bài ra

x1;x2= 4 ⇔ m - 5 = 4 ⇔ m = 9 (Không TMĐK m < 29/4)

Vậy không tồn tại m thỏa mãn đề bài.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận