Trắc nghiệm Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số có đáp án (Thông hiểu)

  • 848 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hệ phương trình 2x3y=14x+y=9. Nghiệm của hệ phương trình là (x; y), tính x – y

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

2x3y=14x+y=92x3y=112x+3y=272x3y=12x3y+12x+3y=1+272x3y=114x=28x=2y=1

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất (x; y) = (2; 1)

 x – y = 2 – 1 = 1


Câu 2:

Cho hệ phương trình 2x+3y=23x2y=3. Nghiệm của hệ phương trình là (x; y), tính x + y

Xem đáp án

Đáp án A

2x+3y=23x2y=34x+6y=49x6y=913x=132x+3y=2x=1y=0

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất (x; y) = (−1; 0)

 x – y = −1 – 0 = −1


Câu 3:

Cho hệ phương trình x2y3=1x+y3=2. Biết nghiệm của hệ phương trình là (x; y), tính x+33 y

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có

x2y3=1x+y3=2x2y3=1x2+y6=2x2y3=16+3y=1x2y3=1y=16+3y=633x23.633=1y=633x=1

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất (x; y) = 1;633


Câu 4:

Cho hệ phương trình 5x3+y=22x6y2=2. Biết nghiệm của hệ phương trình là (x; y), tính 6x+33y

Xem đáp án

Đáp án C

Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 2 rồi cộng từng vế của hai phương trình

5x3+y=22x6y2=25x6+y2=4x6y2=26x6=6x6y2=2x=1616.6y2=2x=16y=12

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất (x; y) = 66;22

6x+33y =6.66+3.3.22=6326=62


Câu 5:

Cho hệ phương trình 4x3y=42x+y=2. Biết nghiệm của hệ phương trình là (x; y), tính x.y

Xem đáp án

Đáp án B

ĐK: x  0; y  0

Ta có

4x3y=42x+y=24x3y=44x+2y=45y=02x+y=2y=02x=2

y=0x=1 (Thỏa mãn)

Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất (x; y) = (1; 0)  x.y = 0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận