Trắc nghiệm Góc ở tâm. Số đo cung có đáp án (Thông hiểu)

  • 992 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hai tiếp tuyến tại C và D của đường tròn (O) cắt nhau tại N, biết CND^ = 60o. Số đo cung CD nhỏ và số đo cung CD lớn lần lượt là:

Xem đáp án

Xét tứ giác ODNC có COD^+OCN^+CND^+ODN^ = 360o

 COD^ = 360oOCN^-ODN^-CND^  = 360o – 90o – 90o – 60o = 120o

Suy ra số đo cung nhỏ CD là 120o; số đo cung lớn CD là 360o – 120o = 240o

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn (O). Tính số đo cung AC lớn

Xem đáp án

Vì tam giác ABC đều có O là tâm đường tròn ngoại tiếp nên O cũng là giao ba đường phân giác nên AO; CO lần lượt là các đường phân giác BAC^;  

Ta có CAO^=12BAC^=60o2 = 30o;  

ACO^=12ACB^=60o2=30o

Xét tam giác AOC có AOC^ = 180oCAO^-ACO^ = 120o nên số đo cung nhỏ AC là 120o

Do đó số đo cung lớn AC là 360o – 120o = 240o

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn (O). Tính số đo cung BC nhỏ

Xem đáp án

Vì tam giác ABC đều có O là tâm đường tròn ngoại tiếp nên O cũng là giao ba đường phân giác nên BO; CO lần lượt là các đường phân giác  ABC^;ACB^

Ta có  BCO^=12ACB^=60o2=30o;CBO^=12ABC^=60o2=30o

Xét tam giác BOC có

BOC^=180o-CBO^-BCO^ = 180o – 30o – 30o = 120o

Do đó số đo cung nhỏ BC là 120o

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho đường tròn (O; R), lấy điểm M nằm ngoài (O) sao cho OM = 2R. Từ M kẻ tiếp tuyến MA và MB với (O) (A, B là các tiếp điểm). Số đo cung AB nhỏ là:

Xem đáp án

Xét đường tròn (O) có MA; MB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại M nên OM là tia phân giác của góc  AOB^

Suy ra  AOB^=2AOM^= 2. 60o = 120o mà  AOB^ là góc ở tâm chắn cung AB

Nên số đo cung nhỏ AB là 120o

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

4 tháng trước

tran quoc viet

Bình luận


Bình luận