Trắc nghiệm Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích có đáp án (Thông hiểu)

  • 653 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho hình nón có bán kính đáy R = 3(cm) và chiều cao h = 4(cm). Diện tích xung quanh của hình nón là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Vì R2+h2=l32+42=l2l2=25l=5cm.

Diện tích xung quanh của hình trụ là Sxq=πRl=π.3.5=15πcm2.


Câu 2:

Cho hình nón có bán kính đáy R = 5(cm) và chiều cao h = 12(cm). Diện tích xung quanh của hình nón là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Vì R2+h2=l252+122=l2l2=169l=13cm.

Diện tích xung quanh của hình trụ là Sxq=πRl=π.5.13=65πcm2.


Câu 3:

Cho hình nón có đường kính đáy d = 10cm và diện tích xung quanh 65π(cm2). Tính thể tích khối nón.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Bán kính đường tròn đáy R = d2=102 = 5cm

Diện tích xung quanh Sxq=πRlπ.5.l=65πl==13cm.

Ta cóR2+h2=l252+h2=132h2=144h=12cm.

Thể tích khối nón V=13πR2h=13π.52.12=100πcm3.


Câu 4:

Cho hình nón có đường kính đáy d = 18cm và diện tích xung quanh 135π (cm2). Tính thể tích khối nón.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Bán kính đường tròn đáy R = d2=182 = 9cm

Diện tích xung quanh Sxq=πRlπ.9.1==135πl=15cm.

Ta có R2+h2=l292+R2=152h2=144h=12cm.

Thể tích khối nón V=13πR2h=13.π.92.12=324πcm3.


Câu 5:

Cho hình nón có chiều cao h = 10cm và thể tích V = 1000π (cm3). Tính diện tích toàn phần của hình nón.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta có V=13πR2h13πR2.10=1000πR2=300R=103

Và R2+h2=l2102+1032=l2l=20cm.

Diện tích toàn phần của hình nón là:

Stq=πRl+πR2=π.103.20+π.300=300+2003πcm2.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận