Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 Hình học có đáp án (Thông hiểu)

  • 903 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong hình vẽ bên cho OC  AB, AB = 12cm, OA = 10cm. Độ dài AC là:

Xem đáp án

Đáp án B

Vì OC vuông góc với AB nên D là trung điểm của AB (mối quan hệ giữa đường kính và dây)  AD =AB2=122= 6cm

Xét tam giác AOD vuông tại D nên OD2 = OA2  AD2 = 102  62 = 64  OD = 8cm

Có OD + DC = OC nên DC = OC – OD = 10 – 8 = 2cm

Xét tam giác ADC vuông tại D nên AC2 = AD2 + DC2 = 62 + 22 = 40

Vậy AC = 210cm


Câu 2:

Cho hai đường tròn (O; 4cm) và (O’; 3cm) biết OO’ = 5cm. Hai đường tròn cắt nhau tại A và B. Độ dài AB là:

Xem đáp án

Đáp án B

Xét tam giác OAO’ có OA2 + OA2 = OO'2 (vì 42 + 32 = 52) nên tam giác OAO’ vuông tại A

Xét tam giác OAO’ có AH là đường cao nên AH.OO’ = OA.OA’

 AH = OA.O'AOO'=4.35=125

Mà AB = 2AH nên AB =245= 4,8cm


Câu 3:

Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O; R) cắt nhau tại M. Nếu MA = R3 thì góc AOB^ bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

Có AM là tiếp tuyến của đường tròn (O) nên AM vuông góc với OA

Xét tam giác AOM vuông tại A nên có tanAOM^ =AMOA=R3R=3 AOM^ = 60o

Mà hai tiếp tuyến AM và BM cắt nhau tại M nên ta có OM là phân giác của AOB^

Vậy AOB^ = 2AOM^= 2.60o = 120o


Câu 4:

Cho hai đường tròn (O; 5) và (O’; 5) cắt nhau tại A và B. Biết OO’ = 8. Độ dài dây cung AB là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có OA = O’A = 5cm nên tam giác AOO’ cân tại A.

Mà AH vuông góc với OO’ nên H là trung điểm của OO’. Suy ra OH = 4cm

Xét tam giác AOH vuông tại H nên suy ra

AH2 = OA2  OH2 = 52  42 = 9 = 32

Vậy AH = 3cm

Mà AB = 2AH (mối quan hệ giữa đường nối tâm và dây cung)

Vậy AB = 6cm


Câu 5:

Cho đường tròn (O; 25cm) và dây AB bằng 40cm. Khi đó khoảng cách từ tâm O đến dây AB là:

Xem đáp án

Đáp án A

Từ O kẻ OH vuông góc với AB

Vậy H là trung điểm của AB (mối quan hệ giữa đường kính và dây)

suy ra AH =AB2= 20cm

Xét tam giác OAH vuông tại H nên theo định lý Pytago ta có:

OH2 = OA2  AH2 = 252  202 = 225 = 152

Vậy OH = 15cm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận