Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1 (có đáp án): Đại cương về phương trình

  • 973 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 32 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điều kiện xác định của phương trình x24=1x2 là:

Xem đáp án

Phương trình xác định khi x240x20

Ta có: x240(x2)(x+2)0

TH1:x20x+20x2x2x2

TH2:x20x+20x2x2x2

Do đó: (x2)(x+2)0x2x2

Kết hợp thêm điều kiện x2 ta được điều kiện xác định của phương trình là: x>2 hoặc x-2

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Điều kiện xác định của phương trình x+12x+4=32xx

Xem đáp án

Phương trình xác định khi 2x+4>032x0xx>2x32x0

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Điều kiện xác định của phương trình x+21x+2=43xx+1 là

Xem đáp án

Phương trình xác định khi: x+2>043x0x+10x>2x43x12<x43x1

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Điều kiện xác định của phương trình 1x24=x+3 là:

Xem đáp án

Điều kiện: x240x+30x±2x3

Vậy x-3 và x±2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Điều kiện xác định của phương trình 2x+1x2+3x=0 là:

Xem đáp án

Phương trình xác định khi 2x+10x2+3x0x12x0x3x12x0

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Hà Huỳnh

Bình luận


Bình luận

Hà Huỳnh
18:48 - 25/11/2020

Cong nhan de thi r la kho ,toi giAi mai ko r