Trắc nghiệm Toán 9 Bài 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất

  • 1282 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất. Hàm số y = ax + b là hàm số bậc nhất khi:

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng: y = ax + b (a  0)


Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất. Hàm số y = ax + b là hàm số đồng biến khi:

Xem đáp án

Đáp án C

Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của thuộc R và có tính chất sau:

• Đồng biến trên R nếu a > 0

• Nghịch biến trên R nếu a < 0


Câu 3:

Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc nhất:

Xem đáp án

Đáp án A

Theo định nghĩa thì hàm số y = 2x + 1 là hàm số bậc nhất.


Câu 4:

Hàm số nào dưới đây không là hàm số bậc nhất?

Xem đáp án

Đáp án C

Theo định nghĩa thì các hàm số Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án là hàm số bậc nhất.

Hàm số Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án không là hàm số bậc nhất.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận